Informacja dotycząca egzaminu oraz zebrania plenarnego.

Egzamin sędziów którzy nie mają go zliczonego lub nie przystąpili do egzaminu w poprzednich terminach odbędzie się 16.09.2021 (czwartek) godzina 17.00 na obiekcie sportowym w Nawojowej.

Równocześnie informujemy że jest to OSTATECZNY TERMIN.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest brak jakichkolwiek zaległości finansowych wobec Komisji Sędziowskiej oraz Podokręgu Nowy Sącz. Sędziowie, którzy nie zaliczyli egzaminu lub nie  usprawiedliwili swojej nieobecności, wnoszą opłatę zgodnie z regulaminem KFD w kwocie 50zł. Osoby , które nie zaliczą egzaminu, nie będą uwzględniane w obsadzie do końca rundy.

Zebranie plenarne – odbędzie się w dniu 16.09.2021 (czwartek) godzina 18.00 na obiekcie sportowym w Nawojowej, zaraz po egzaminach. W zebraniu uczestniczą  wszyscy sędziowie oraz obserwatorzy przynależni do Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu. Obecność obowiązkowa!

Każda nieobecność musi być poprzedzona usprawiedliwieniem na maila komisji.

Zebranie poprowadzi Sędzia 4 ligi kol. Dawid Mituś. Tematem szkolenia będzie „Ręka”.