ZEBRANIE PLENARNE 31.03/ EGZAMIN POPRAWKOWY 01.04

Zebranie plenarne – odbędzie się w dniu 31.03.2022 (czwartek) godzina 17.30 w 4 LO w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej 77.

W zebraniu uczestniczą  wszyscy sędziowie oraz obserwatorzy przynależni do Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu. Obecność obowiązkowa.

Każda nieobecność musi być poprzedzona usprawiedliwieniem na maila komisji: komisjasedziowska@gmail.com

Zebranie poprowadzi Przewodniczący Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu, obserwator szczebla centralnego Stanisław Brożek. Temat szkolenia: „Atak nogami”

Egzamin sędziów którzy nie mają go zliczonego lub nie przystąpili do egzaminu w poprzednim terminie odbędzie się 1.04.2022 (piątek) godzina 17.00 na obiekcie sportowym w Nawojowej.

Równocześnie informujemy że jest to OSTATECZNY TERMIN.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest brak jakichkolwiek zaległości finansowych wobec Komisji Sędziowskiej. Sędziowie, którzy nie zaliczyli egzaminu lub nie  usprawiedliwili swojej nieobecności, wnoszą opłatę zgodnie z regulaminem KFD w kwocie 50zł. Osoby, które nie zaliczą egzaminu, nie będą uwzględniane w obsadzie do końca rundy.