SZKOLENIE PLENARNE / FUNDACJA KSP

Kolejne szkolenie plenarne – odbędzie się w dniu 05.04.2022 (wtorek) godzina 19.00 w 4 LO w Nowym Sączu przy ul. Nadbrzeżnej 77.

W szkoleniu uczestniczą  wszyscy sędziowie oraz obserwatorzy przynależni do Komisji Sędziowskiej w Nowym SączuObecność obowiązkowa.

Każda nieobecność musi być poprzedzona usprawiedliwieniem na maila komisji:  komisjasedziowska@gmail.com

Przypominamy również o składce na  Fundację Kolegium Sędziów Piłkarskich na rok 2022 która wynosi 90 zł.

!!!OSTETECZNY TERMIN WPŁAT 15.04.2022 r!!!

Po tym terminie wszyscy którzy nie opłacą KSP, będą skreśleni z listy sędziów rzeczywistych. 

Wpłaty należy dokonać u Referenta Fundacji KSP Pana Zbigniewa Gawrysia, osobiście lub na nr konta :

72 1240 4748 1111 0000 4869 7075