Licencje sędziowskie na sezon 2022/2023.

Przypominamy wszystkim sędziom o opłatach za licencję sędziowskie w sezonie rozgrywkowym 2022/2023. 
Ostateczny termin wnoszenia opłat za licencje upłynie w najbliższą środę 31 sierpnia
Prosimy o poważne podejście do w/w tematu. Sędziowie którzy nie uiszczą opłaty zostaną zawieszeni w obsadzie.  
Opłatę należy uiścić u kol. Pawła Janusa
Nr konta do wpłat: 77 1050 1722 1000 0097 4400 0861
Wymieniony termin jest ostateczny, a nie złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem wpłaty w podanym terminie będzie skutkowało brakiem obsady zawodów.
Sędziowie, którzy nie złożą w terminie wymaganych dokumentów licencyjnych będą traktowani jako nie wyrażający zgody na sędziowanie bowiem poprzez nie złożenie dokumentów nie wyrazili takiej woli, stąd będą nie uwzględniani w obsadzie zawodów. 
Poniżej przedstawiamy uchwałę, wniosek oraz tabele opłat licencyjnych.