Składka na rzecz Fundacji KSP – Nowy Referenet Finansowy Fundacji KSP

Decyzją Zarządu KS MZPN Podokręg Nowy Sącz nowym referentem finansowym Fundacji KSP został kol. Witold Mróz. Dotychczasowemu referentowi Fundacji KSP Panu Zbyszkowi Gawrysiowi zarząd składa serdeczne podziękowania za kilka lat owocnej współpracy oraz sumiennego wykonywania swoich obowiązków.

Składka na rzecz Fundacji KSP w 20223 r. wynosi 100 zł. Płatna w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023r. Czynni sędziowie posiadają obowiązek opłacenia składki do dnia egzaminu wiosennego. Składka dotyczy wyłącznie sędziów rzeczywistych. Możliwość uregulowania składki osobiście u referenta finansowego Witolda Mroza lub na podany niżej nr konta bankowego:

Witold Mróz

PKO BP

19 1020 3453 0000 8202 0063 6167