Zebranie plenarne 31.08. (czwartek)

Kolejne zebranie plenarne odbędzie się w dniu 31.08.2023 r. (czwartek) godzina 18.00 na obiekcie sportowym klubu „Helena” Nowy Sącz.

Szkolenie poprowadzi Kacper Dyrek – sędzia grupy TOP A szczebla wojewódzkiego .

Temat: „Ręka”

Zgodnie z decyzją Zarządu Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu, sędzia w rundzie może być raz nieobecny na zebraniu plenarnym bez podania powodu nieobecności. Na pozostałych plenerkach obecność jest obowiązkowa.

Przypominamy iż 31.08 mija termin opłaty licencyjnej na sezon rozgrywkowy 2023/24.  

Wpłatę za licencje można dokonać na konto kol. Pawła Janusa

Nr konta do wpłat: 77 1050 1722 1000 0097 4400 0861

Licencje_Sedziowskie_Sezon_20232024