Zebranie plenarne / egzamin Sędziów „TOP A” 28.09. (czwartek)

Kolejne zebranie plenarne odbędzie się w dniu 28.09.2023 r. (czwartek) godzina 18.00 na obiekcie sportowym klubu „Helena” Nowy Sącz.

Szkolenie poprowadzi kol. Szymon Olchawa – sędzia grupy TOP B szczebla wojewódzkiego .

Temat: „DOGSO / SPA”

Zgodnie z decyzją Zarządu Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu, sędzia w rundzie może być raz nieobecny na zebraniu plenarnym bez podania powodu nieobecności. Na pozostałych plenarkach obecność jest obowiązkowa.

Wcześniej również na „Helenie”, o godzinie 17:00 egzamin kondycyjny i teoretyczny będą mieć Sędziowie z grupy TOP A. Będzie to pierwszy z czterech egzaminów grupy TOP A przewidziany w sezonie 2023/24. Obecność obowiązkowa.