Nabór

Informujemy wszystkich, którzy chcą zostać sędzią piłki nożnej, że KmS Nowy Sącz prowadzi nabór

kandydatów na zimowy kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej. Planowany termin kursu luty – marzec.

 

Szczegółowy plan kursu przedstawiony zostanie na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Zainteresowanych przystąpieniem do kursu proszę o wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną ankiety kandydata na adres:komisjasedziowska (at) gmail.com – w miejsce (at) wstaw @

 

Niezbędne dokumenty, jakie powinni dostarczyć kandydaci:

1. Ankieta – Podanie;
2. Dwie aktualne fotografie (podpisane);
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania, jako warunek do dopuszczenia kandydata do egzaminu teoretycznego i kondycyjnego;
4. Oświadczenie kandydata;
5. Dokument (kserokopia) określający minimum średni poziom wykształcenia – w przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole średniej);
7. Zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie (dotyczy kandydatów między 17-18 rokiem życia).

 

Minimalny wiek kandydata – ukończone 17 lat.

Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpią do egzaminu, który składa się z części pisemnej oraz kondycyjnej.Egzamin pisemny polega na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej kandydata nabytej w trakcie trwania kursu – test składający się z 30 pytań. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego, kandydat poddawany jest egzaminowi kondycyjnemu – test interwałowy.

Zaliczenie w/w egzaminów pozwala na rozpoczęcie pracy na boisku w charakterze sędziego piłki nożnej.

Koszt udziału w kursie wynosi 100 zł (opłata zawiera materiały szkoleniowe dla uczestników).

Opłata egzaminacyjna w wysokości 100 zł.

Kontakt do Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu:
e-mail: komisjasedziowska@gmail.com

 

OBEJRZYJ FILM PROMOCYJNY „ZOSTAŃ SĘDZIĄ”


JAK WYGLĄDA PRACA SĘDZIEGO


ZOBACZ JAK PRACUJE SZYMON MARCINIAK obecnie najlepszy polski sędzia!