Dokumenty

Aktualna tabela ekwiwalentów sędziowskich 


Tabela opłat KFD


Deklaracja przystąpienia do Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich (dawne KFP) str 1

Deklaracja przystąpienia do Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich (dawne KFP) str 2


Nowe SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO (pdf)


Nowe SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO (doc)


Wniosek o przyznanie licencji sędziowskiej uprawniającej do prowadzenia zawodów


UCHWAŁA NR  1/2016 ZARZĄDU KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ W NOWYM SĄCZU z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zakupu reprezentacyjnych koszulek (polówek)


UCHWAŁA NR  2/2016 ZARZĄDU KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ W NOWYM SĄCZU z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie poprawy wizerunku sędziowskiego


UCHWAŁA NR  3/2016 ZARZĄDU KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ W NOWYM SĄCZU z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie nieodpowiedniego, nieetycznego zachowania w reprezentowaniu Komisji Sędziowskiej


UCHWAŁA NR  4/2016 ZARZĄDU KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ W NOWYM SĄCZU z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie usprawiedliwiania nieobecności na zebraniach plenarnych oraz innych szkoleniach


UCHWAŁA NR  5/2016 ZARZĄDU KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ W NOWYM SĄCZU z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania kadry szkoleniowej


UCHWAŁA NR  6/2016  ZARZĄDU KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ W NOWYM SĄCZU z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uregulowania zasad zgłaszania planowanej absencji w obsadzie sędziowskiej


UCHWAŁA NR  7/2016  ZARZĄDU KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ W NOWYM SĄCZU z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie szybkiego informowania sędziów o meczach


UCHWAŁA NR  8/2016 ZARZĄDU KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ W NOWYM SĄCZU z dnia 13 września 2016 r. w sprawie naboru kandydatów na sędziów


UCHWAŁA NR  9/2016 ZARZĄDU KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ W NOWYM SĄCZU z dnia 13 września 2016 r. w sprawie odsunięcia od obsady


UCHWAŁA NR  10/2016 ZARZĄDU KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ W NOWYM SĄCZU z dnia 8.12.2016 w sprawie korzystania przez sędziów z preferencyjnych warunków


UCHWAŁA NR  1/2017 ZARZĄDU KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ W NOWYM SĄCZU z dnia 01.06.2017 w sprawie usunięcia z ewidencji nieczynnych sędziów KmS Nowy Sącz


Kolegium Sędziów Nowy Sącz – PROGRAM MENTORSKI 2016/2017


KOMUNIKAT NR 36/WG/ z dnia  16 września   2016 r.  w sprawie ważnych dokumentów obowiązujących podczas przedmeczowej konfrontacji zawodników


Regulamin korzystania ze strony internetowej i Polityka prywatności