Zarząd

Zarząd Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu

Przewodniczący Kolak Konrad
Wiceprzewodniczący, Sekretarz Kożuch Hubert
Referent ds. obsady Ogórek Marek
Referent ds. finansowych Ogórek Marcin
Referent ds. dyscypliny Janus Paweł
Referent ds. szkolenia Budnik Krzysztof
Referent ds. obsługi internetowej Kogut Łukasz