Zarząd

Zarząd Kolegium Sędziów Podokręg Nowym Sączu

Przewodniczący Brożek Stanisław
Wiceprzewodniczący, referent Fundacji KSP Gawryś Zbigniew
Referent ds. organizacyjnych, referent KFD Janus Paweł
Referent ds. szkolenia Budnik Krzysztof
Sekretarz Kożuch Hubert