Informacja dotycząca zebrania plenarnego

Przypominamy, że ostatnie w tym roku zebranie plenarne odbędzie się w najbliższy czwartek o godzinie 17:00 w świetlicy

KS Helena. Szkolenie na temat „Ocena starć bramkarz – napastnik” poprowadzi sędzia III ligi Michał Fudala z Brzeska.

Przypominamy, że obecność na zebraniu plenarnym jest obowiązkowa. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona będzie wiązała się z obowiązkiem uiszczenia opłaty porządkowej w wysokości 50 zł. Nieobecność na zebraniu plenarnym może zostać usprawiedliwiona pod warunkiem, że:

  1. Usprawiedliwienie ma formę pisemną.
  2. Trzeba je nadesłać najpóźniej do momentu rozpoczęcia zebrania na adres: komisjasedziowska@gmail.com. Maile nadesłane po rozpoczęciu zebrania nie będą brane pod uwagę.
  3. Nieobecność może zostać usprawiedliwiona:
  4. a) z powodu choroby (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od lekarza lub L4),
  5. b) pracą lub szkołą w terminie zebrania (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od pracodawcy lub ze szkoły),
  6. c) w drodze wyjątku nagłymi wypadkami losowymi. Takie usprawiedliwienie będzie rozpatrywał zarząd KmS po przedstawieniu potwierdzenia powodu absencji.