Podsumowanie zeszłotygodniowego zebrania plenarnego + nieobecności

Komisja Sędziowska w Nowym Sączu serdecznie dziękuje koledze Michałowi Fudali z Brzeska za bardzo ciekawy wykład szkoleniowy na zeszłotygodniowym zebraniu plenarnym.

11112

Przedstawiamy listę obecności na ostatnim zebraniu plenarnym oraz pozostałych zebraniach w rundzie jesiennej. Zgodnie z Uchwałą 4/2016 sędziowie, którzy nie usprawiedliwili nieobecności (znaczek NN na czerwono) mają obowiązek wpłaty 50 zł na rzecz KFD.