Komunikat z V i VI posiedzenia Zarządu Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu

  1. Dbając o poprawę wizerunku sędziów Zarząd KmS podjął decyzję, że wszyscy sędziowie należący do KmS w Nowym Sączu mają obowiązek posiadać reprezentacyjne koszulki polo. Po to żeby w miarę możliwości jeździć jednolicie ubrani na mecze, egzaminy oraz szkolenia. Koszulki zostaną zakupione jeszcze w tym roku, tak aby wszyscy sędziowie z Nowego Sącza byli jednolicie ubrani na Kursokonferencji. Zgodnie z wcześniejszą deklaracją wszyscy sędziowie, którzy na jesieni 2015 roku zakupili zestaw sprzętu sędziowskiego składający się z: minimum 2 koszulek, 2 par getrów i spodenek otrzymają koszulkę za darmo. Sędziowie, którzy zdecydują się na zakup koszulki teraz, otrzymają dofinansowanie w wysokości 20 zł. Pozostali sędziowie będą mieli obowiązek zakupić koszulki w rundzie wiosennej 2017 roku na własny koszt. Obserwatorzy otrzymają koszulki za darmo.
  2. Aby zachęcić kobiety do udziału w kursie dla sędziów Zarząd podjął decyzję o tym, że wszystkie panie zostają zwolnione z opłaty za kurs sędziowski w 2017 r.
  3. Na podstawie UCHWAŁY NR 7/2016 ZARZĄDU KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ W NOWYM SĄCZU z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie szybkiego informowania sędziów o meczach na kolegę Kamila Zalewskiego zostaje nałożona opłata porządkowa w wysokości 20 zł.
  4. Zarząd podjął decyzję, że sędziowie należący do KmS biorący udział w corocznej Kursokonferencji, która odbędzie się 10 grudnia 2016 r. w Poroninie otrzymają dofinansowanie w kwocie 40 zł. Z preferencyjnych warunków mogą skorzystać jedynie sędziowie, którzy nie zalegają z opłatami KFD na rzecz Komisji oraz dokonają wpłaty w wyznaczonym terminie.
  5. Zgodnie z uchwałą 4/2016 sędziowie, którzy nie usprawiedliwili swojej nieobecności na zebraniach plenarnych zostają obciążeni opłatą porządkową na rzecz KFD w wysokości 50 zł.