Komunikat Zarządu Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu

Na posiedzeniu w dniu 8.12.2016 Zarząd Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu podjął następujące decyzje:

 1. Podjęto Uchwałę nr 10/2016 w sprawie korzystania przez sędziów z preferencyjnych warunków. W/w Uchwała znajduje się w zakładce NIEZBĘDNIK SĘDZIEGO – DOKUMENTY (link).
 2. Rozpatrzono nieobecności oraz usprawiedliwienia osób nieobecnych na ostatnim zebraniu plenarnym. Lista sędziów z nieusprawiedliwioną obecnością zostanie zamieszczona na stronie po uruchomieniu opcji logowania na stronie.

 

Na posiedzeniu w dniu 8.03.2017 Zarząd Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu podjął następujące decyzje:

 1. Przyjęto Regulamin korzystania ze strony internetowej oraz Politykę prywatności. Jest dostępny w stopce strony oraz w zakładce NIEZBĘDNIK SĘDZIEGO – DOKUMENTY (link).
 2. Po problemach jakie napotkaliśmy w zeszłym roku została przywrócona możliwość rejestracji i logowania na stronie internetowej. Każdy czynny sędzia będzie miał obowiązek rejestracji na stronie. W razie nie wywiązania się z tego na czas, nie będzie uwzględniany w obsadzie. W najbliższych dniach poinformujemy o szczegółach akcji.
 3. Składka FKFP (dawne KFP) na rok 2017 dla sędziów rzeczywistych została utrzymana w tej samej wysokości tzn. 52 zł i trzeba ją opłacić do pierwszego zebrania plenarnego w czwartek 30.03. W wyjątkowych wypadkach można ją opłacić dzień później na egzaminach klasy B. Sędziowie, którzy nie wywiążą się z w/w obowiązku nie będą uwzględniani w obsadzie.
 4. Przyjęto plan szkolenia na rundę wiosenną 2017 (został przedstawiony na stronie 20.03). Wynika z niego, że egzaminy klasy B oraz kursantów odbędą się w piątek 31.03.
 5. Termin egzaminów poprawkowych zostanie podany w pierwszych dniach kwietnia. Prawdopodobnie odbędzie się w tygodniu po Świętach.
 6. Komisja Sędziowska będzie miała swoje logo, którym będzie się posługiwać na stronie internetowej, w oficjalnych dokumentach oraz zostanie nadrukowane na nowych koszulkach polo. Logo jest w trakcie opracowania.
 7. W celu usprawnienia pracy Referenta obsady Zarząd podejmie próbę pozyskania programu do wypełniania delegacji sędziowskich.
 8. Zarząd stoi na stanowisku, że nie ma potrzeby wpisywania za każdym razem na delegacji sędziowskiej danych podatkowych. Można te dane przekazać zainteresowanym klubom w prostszy i bardziej przejrzysty sposób. Będzie to możliwe dzięki złożonym do GIODO (za pośrednictwem i dzięki uprzejmości OZPN-u) odpowiednim dokumentom. Zarząd KmS będzie zabiegał o dokonanie tej zmiany.
 9. Omówiono przebieg zimowego kursu dla kandydatów na sędziów. Satysfakcję sprawia rekordowa frekwencja na tegorocznym kursie.