Potwierdzamy termin egzaminów klasy B oraz kursantów. Odbędą się w piątek 31.03 o godz. 16

Zarząd Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu potwierdza, że egzamin dla sędziów klasy B oraz dla uczestników zimowego kursu sędziowskiego odbędzie się w piątek 31.03 o godzinie 16 w Nowym Sączu.

Przypominamy koleżankom i kolegom:

  1. o obowiązku posiadania ważnej karty zdrowia (oryginału oraz kopii). Oryginał do wglądu oraz kopia (ksero) do dokumentacji. Jest to warunek konieczny dopuszczenia do egzaminu;
  2. że zmieniły się zasady testu interwałowego. Jego przebieg znajdziecie pod tym linkiem.

Poniżej przedstawiamy limity czasowe dla sędziów, jakie przewidziane są w regulaminie. Przypominamy, że sędziowie sami wybierają grupę, w której biegają.

Grupę 1 tworzą sędziowie z aspiracjami do awansu oraz sędziowie po kursie (mężczyźni). Grupę 2 tworzą pozostali sędziowie oraz sędziny.

Plik audio interwał limit 15 sek, 20 sek.

Plik audio interwał limit 17 sek, 22 sek.

Grupa 1 Grupa 2
bieg chód bieg chód
15 sek. 20 sek. 17 sek. 22 sek.
Dystans 4000 m Dystans 4000 m