Plan egzaminów sędziów klasy „B” KmS Nowy Sącz- 16 czerwiec 2017

Plan egzaminów:

16:45 – zbiórka (rejestracja uczestników) – Zespół Szkół Samochodowych ul. Rejtana 18 Nowy Sącz.

17:15 – 17:45 – Egzamin teoretyczny sędziów klasy B.

18:15 – 18:50 – Egzamin kondycyjny sędziów klasy B– grupa 1 (Instytut Sportu PWSZ Nowy Sącz ul. Kościuszki 2).

18:55 – 19:35 – Egzamin kondycyjny sędziów klasy B– grupa 2 oraz sędziny.

19:40 –  20:20 – Egzamin kondycyjny sędziów klasy B– grupa 3

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej:  Konrad Kolak

Członkowie komisji egzaminacyjnej: Zarząd KmS, oraz sędziowie kl. O.

Poniżej przedstawiamy limity czasowe dla sędziów, jakie przewidziane są w regulaminie.

Grupę 1 tworzą sędziowie z aspiracjami do awansu do klasy „A”. Grupę 2 tworzą pozostali sędziowie którzy nie mają aspiracji do awansu do klasy „A” oraz Sędziny. Grupę 3 sędziowie urodzeni w 1979 roku i starsi którzy nie mają aspiracji awansu do klasy „A”.

Plik audio interwał limit 15 sek, 20 sek.

Plik audio interwał limit 17 sek, 22 sek.

 

  GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPA 3
bieg chód bieg chód bieg chód
15 sek.  20 sek. 17 sek.  22 sek.  17 sek. 24 sek.
  Dystans 4000 m Dystans 4000 m  Dystans 2400 m

 

Przypominamy, że warunkiem dopuszczenia do egzaminu kondycyjnego jest posiadanie ważnej karty zdrowia. Sędziowie, których karta zdrowia jest ważna w dniu egzaminów (tutaj lista) nie mają obowiązku przedkładać jej po raz kolejny.