Przestępstwa popełniane na szkodę sędziego w związku z zawodami piłkarskimi

Przypomina się, że przestępstwa popełniane na szkodę sędziego w związku z zawodami piłkarskimi są karane.

 1. Groźba karalna, art. 190 kodeksu karnego:

„Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

W ramach tego przestępstwa ścigane są zachowania polegające na słownym grożeniu sędziom np.: „zaj**ie Cię”, „nie wyjedziesz stąd” itd..

 1. Naruszenie nietykalności cielesnej, art. 217 kodeksu karnego

„Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

W ramach tego przestępstwa ścigane są zachowania polegające na popchnięciu, odepchnięciu lub uderzeniu sędziego.

 1. Zniesławienie, art. 212 kodeksu karnego

„Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

W ramach tego przestępstwa penalizowane są czyny polegające na podważeniu dobrego imieniu sędziego, w sposób narażający na utratę zaufania, np. słowami „sprzedałeś mecz”, „ile wziąłeś?” lub też zgłoszenie zarzutu nietrzeźwości sędziów.

 

Co zrobić gdy zaistnieje któraś ze wskazanych powyżej sytuacji?

 1. Opisać sytuację w sprawozdaniu meczowym;
 2. Poinformować niezwłocznie po meczu Przewodniczącego Kolegium Sędziów OZPN oraz Komisji Sędziowskiej,
 3. Ustalić imię i nazwisko sprawcy, jego adres zamieszkania, nr pesel;
 4. Gdy sytuacja zagraża bezpieczeństwu sędziów wezwać Policję;
 5. Skierować do Prokuratury Rejonowej zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o objęcie przestępstwa ściganiem z urzędu z uwagi na uzasadniony interes społeczny (takie zawiadomienie może napisać adwokat jako pełnomocnik pokrzywdzonego sędziego)

Konsekwencje skierowania sprawy na drogę sądową i skazania sprawcy zdarzenia:

 1. Sprawca będzie skazany wyrokiem karnym, przez co w jego karcie karnej będzie widniało to skazanie (brak możliwości uzyskania zaświadczenia o niekaralności);
 2. Zadośćuczynienie na rzecz sędziego w kwocie kilku tysięcy złotych;
 3. Funkcja wychowawcza kary dla sprawcy – następnym razem dwa razy pomyśli zanim podejmie decyzję o np. uderzeniu sędziego;
 4. Funkcja społeczna kary – środowisko piłkarskie dowie się, że sprawcy przestępstw przeciwko sędziom nie są bezkarni.

Koszty postępowania sądowego:

 1. W przypadku objęcia ściganiem przestępstwa przez prokuraturę koszty sprawy – 0 zł;
 2. W przypadku odmowy objęcia ściganiem przestępstwa, co zdarza się niezwykle rzadko – 300 zł, które zostają zasądzone na rzecz pokrzywdzonego sędziego w wyroku kończącym postępowanie.