Komunikat nr 1/2018 Zarządu Komisji Sędziowskiej

Na swoim posiedzeniu Zarząd Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu podjął następujące decyzje:

Zweryfikowano nieobecności na zebraniach  plenarnych w dniu 06.03.2018. Sędziowie którzy nie usprawiedliwili swojej nieobecności, usprawiedliwienie nie spełniało wymogów regulaminowych lub było niekompletne (pomimo wezwania do jego uzupełnienia):

  • Białas Bartłomiej
  • Bożek Bogusław
  • Nieć Michał
  • Radzik Sławomir
  • Cetnarowski Jerzy
  • Orzeł Jan

Brak usprawiedliwienia nieobecności na zebraniu plenarnym skutkuje wniesieniem opłaty na rzecz KFD w wysokości 50 zł do referenta finansowego Marcina Ogórka (najpóźniej do dnia kolejnego zebrania plenarnego).