UWAGA WAŻNE!!! Zaległości KFD

Przypominamy, że minął termin dokonywania opłat KFD za 2018 rok. Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły proszone są o pilny kontakt z referentem ds. finansowych i uregulowanie należności.

Wpłatę można dokonać osobiście lub przelewem na konto Marcina Ogórka, nr 93 1910 1048 2944 0430 5848 0001.  W tytule przelewu należy wpisać „KFD Nazwisko i Imię”. Osoby, które nie dokonają wpłaty nie będą uwzględniane w obsadzie oraz nie zostaną dopuszczone do udziału w egzaminach.

Opłata stała za 2018 rok wynosi 50 zł od każdego sędziego. Wysokość opłaty proporcjonalnej – w zależności od ilości i rodzaju przeprowadzonych spotkań (runda wiosenna 2018 oraz końcówka rundy jesiennej 2017) można sprawdzić tutaj: Opłaty_KFD_PROPORCJONALNE WIOSNA_2018