Artykuł o XXIII Memoriale im. Piotra Nowackiego

W ostatnim numerze czasopisma „SĘDZIA” ukazał się artykuł o XXIII Memoriale im. Piotra Nowackiego organizowanym przez Komisję Sędziowską w Nowym Sączu który odbył się w sierpniu.

Zachęcamy wszystkich kolegów oraz koleżanki do zapoznania się z tym materiałem.

Cieszymy się, że renoma naszego turnieju wykracza już poza granice województwa Małopolskiego.

Artykuł o naszej imprezie zredagował kol. Michał Górka z KS Tarnów, za co mu serdecznie dziękujemy.

Aby pobrać numer należy wejść pod ten link.