Piątkowe zebranie plenarne odbędzie się o godzinie 18 na orliku w Starym Sączu

Informujemy wszystkich naszych sędziów, że drugie w tym sezonie zebranie plenarne odbędzie się w najbliższy w piątek (5 października) o godzinie18:00 na obiekcie Sokoła Stary Sącz (boisko Orlik).

Będzie to warsztat szkoleniowy na Orliku na temat: „Nowoczesne techniki sędziowania

Spotkanie poprowadzi kolega Jan Pawlikowski z Podhala, sędzia 3 ligi.

Po warsztacie odbędzie się rozdanie delegacji oraz krótkie zebranie i szkolenie w budynku Sokoła.

Na zebraniu do nabycia będzie najnowsze wydanie Przepisów Gry. Nieliczni sędziowie, którzy jeszcze ich nie nabyli mają obowiązek się w nie zaopatrzyć. Jest to termin ostateczny. Cena 12 zł.

Przypominamy, że obecność na zebraniu plenarnym jest  OBOWIĄZKOWA. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona będzie wiązała się z obowiązkiem uiszczenia opłaty porządkowej w wysokości 50 zł. Nieobecność na zebraniu plenarnym może zostać usprawiedliwiona pod warunkiem, że:

  1. Usprawiedliwienie ma formę pisemną.
  2. Trzeba je nadesłać najpóźniej do momentu rozpoczęcia zebrania na adres: komisjasedziowska@gmail.com. Maile nadesłane po rozpoczęciu zebrania nie będą brane pod uwagę.
  3. Nieobecność może zostać usprawiedliwiona:

a) z powodu choroby (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od lekarza lub L4),
b) pracą lub szkołą w terminie zebrania (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od pracodawcy lub ze szkoły),
c) w drodze wyjątku nagłymi wypadkami losowymi. Takie usprawiedliwienie będzie rozpatrywał zarząd KmS po przedstawieniu potwierdzenia powodu absencji.

Zachęcamy do licznego i aktywnego uczestnictwa w spotkaniu!