Zebranie plenarne 26 (czwartek) godzina 18:00

Informujemy wszystkich sędziów, że najbliższe zebranie plenarne odbędzie się we czwartek (26 września) o godzinie 18:00 na obiekcie KS Helena Nowy Sącz

Spotkanie poprowadzi kol. Jerzy Cetnarowski- sędzia kl. „O”.

Temat szkolenia brzmi: „Zatrzymanie przeciwnika- LOR i SPA w wymiarze praktycznym”

Przypominamy, że obecność na zebraniu plenarnym jest  OBOWIĄZKOWA. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona będzie wiązała się z obowiązkiem uiszczenia opłaty porządkowej w wysokości 50 zł. Nieobecność na zebraniu plenarnym może zostać usprawiedliwiona pod warunkiem, że:

  1. Usprawiedliwienie ma formę pisemną.
  2. Trzeba je nadesłać najpóźniej do momentu rozpoczęcia zebrania na adres: komisjasedziowska@gmail.com. Maile nadesłane po rozpoczęciu zebrania nie będą brane pod uwagę.
  3. Nieobecność może zostać usprawiedliwiona:

a) z powodu choroby (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od lekarza lub L4), b) pracą lub szkołą w terminie zebrania (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od pracodawcy lub ze szkoły), c) w drodze wyjątku nagłymi wypadkami losowymi. Takie usprawiedliwienie będzie rozpatrywał zarząd KmS po przedstawieniu potwierdzenia powodu absencji.

Dodatkowo na zebraniu będzie można zakupić Przepisy Gry (cena 12 zł), jak również uzupełnić zaległości finansowe. 

Zachęcamy do licznego i aktywnego uczestnictwa w spotkaniu!