EGZAMIN POPRAWKOWY

W najbliższy piątek (18.09) o godzinie 17:00 na stadionie sportowym w Nawojowej odbędzie się egzamin poprawkowy dla sędziów, którzy nie zdali egzaminu w poprzednim terminie, lub z różnych przyczyn nie wzięli w nim udziału.

Harmonogram egzaminu:

17:00-17:15 – rejestracja

17:15-17:45– egzamin teoretyczny

17:55-18:35– egzamin kondycyjny

Ze względów bezpieczeństwa egzaminy teoretyczne odbędą się na trybunach (prosimy sędziów o zaopatrzenie się w twardą podkładkę do pisania, wodę mineralną oraz obowiązkową dezynfekcję rąk podczas wejścia na stadion).
Przypominamy o obowiązkowym przedstawieniu badań lekarskich lub stosownego oświadczenia.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest brak zaległości finansowych w stosunku do Komisji Sędziowskiej.