Odpowiedź Związkowej Komisji Odwoławczej w Krakowie na odwołanie Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu.

W dniu 12 stycznia 2021 roku Komisja Sędziowska MZPN Podokręgu Nowy Sącz złożyła odwołanie od decyzji Komisji Dyscypliny MZPN Podokręgu Nowy Sącz do Związkowej Komisji Odwoławczej MZPN w Krakowie.

Związkowa Komisja Odwoławcza Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie, po rozpatrzeniu na swoim posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2021 roku odwołania złożonego przez Komisję Sędziowską w Nowym Sączu od decyzji Komisji Dyscypliny MZPN Podokręg Nowy Sącz z dnia 26 listopada 2020 roku o nałożeniu kary pieniężnej w kwocie 200 zł wobec Ireneusza G. – osoby funkcyjnej klubu Kolejarz Stróże za niesportowe zachowanie w postaci wulgarnych i znieważających wypowiedzi wobec sędziego meczu piłkarskiego rozegranego w dniu 11 listopada 2020 roku pomiędzy drużynami KS „Kolejarz” Stróże – KS „Hart” Tęgoborze

postanowiła:

uchylić zaskarżone decyzje Komisji Dyscypliny MZPN Podokręg Nowy Sącz i orzec w ten sposób, że uznać Ireneusza G. winnym popełnienia czynów, a to niesportowego zachowania poprzez stosowanie gróźb i wypowiedzi wulgarnych, znieważających  i mogących poniżyć w opinii publicznej sędziego zawodów piłkarskich rozegranych w dniu 11.11.2020r. pomiędzy drużynami KS „Kolejarz” Stróże – „Hart” Tęgoborze i w oparciu o wskazane przepisy oraz artykuły Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN uznając, że popełnione przewinienie dyscyplinarne wyczerpuje znamiona określone w kilku przepisach wymierza obwinionemu Ireneuszowi G. karę w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych).

Źródło: Komunikat Związkowej Komisji Odwoławczej MZPN Kraków.