Zarząd KS MZPN Podokręg Nowy Sącz przedkłada plan egzaminów dla sędziów klasy „A” i „B” oraz kursantów.

Zarząd KS MZPN Podokręg Nowy Sącz wyznaczył na dzień 24.06.2022r. (piątek) egzaminy dla sędziów klasy A i B oraz tegorocznych kursantów, które odbędą się w Nawojowej.

Plan egzaminów:

17:30-18:00  (stadion sportowy w Nawojowej).

Rejestracja uczestników

18:00-18:30

Egzamin teoretyczny dla sędziów kl. A i B – grupa II

18:00-18:50

Egzamin kondycyjny dla sędziów kl. A i B oraz kursantów – grupa I

19:00-19:30

Egzamin teoretyczny dla sędziów kl. A i B oraz kursantów – grupa I

19:00-19:30

Egzamin kondycyjny dla sędziów kl. A i B – grupa II

Przewodniczący egzaminu- Stanisław Brożek

Członkowie Komisji- Bogusław Klimek, Zbigniew Gawryś, Wacław Gargula, Paweł Janus, Krzysztof Budnik, Robert Jopek, Jan Horowski, Artur Smoleń, Łukasz Kogut.  

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu będzie uregulowanie wszystkich zaległości finansowych KFD u kol. Pawła Janusa.