Egzamin poprawkowy sędziów klasy O, A i B.

We czwartek 11 sierpnia 2022r. na obiekcie sportowym w Nawojowej odbędzie się II termin egzaminu sędziów klasy O, A i B przynależnych do Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu. Początek godzina 18.00.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest brak zaległości finansowych w stosunku do Komisji Sędziowskiej.