OKÓLNIK 26 – ARTYKUŁ 11

Międzynarodowa organizacja stanowiąca przepisy gry (IFAB) wydała właśnie Okólnik oznaczony nr 26 dotyczący Artykułu 11. Nie zmienia on zapisów tegoż rozdziału, precyzuje jednak czym jest „rozmyślne zagranie” a czym „rykoszet”.

Dodatkowo IFAB wyjaśniła też, kiedy możemy uznać zawodnika za kontrolującego lot piłki, a tym samym kiedy wykonane przez niego zagranie musi być uznane jako rozmyślne, a jeżeli te przesłanki nie są spełnione, to tylko jako rykoszet.
Nowe wytyczne obowiązują już od dnia opublikowania Okólnika.
W związku z tym publikujemy przetłumaczoną treść Okólnika 26 wydanego przez IFA:

IFAB_Okolnik_26