Kurs 2023 rozpoczęty.

W ubiegły piątek (10.02) rozpoczął się Kurs Sędziowski dla przyszłych arbitrów piłki nożnej.  Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym pojawiło się 12 kandydatów chcących w przyszłości pełnić role sędziów piłkarskich. Spotkanie rozpoczął Szkoleniowiec Komisji Krzysztof Budnik, który przedstawił szczegółowy plan kursu oraz jego założenia.

Następnego dnia (11.02) kol. Kamil Fecko wprowadził kursantów w pierwsze artykuły przepisów gry w piłkę nożną.

Wykłady będą odbywać się 2 razy w tygodniu (w piątki i soboty), zakończenie kursu planowane jest na połowę marca.