Kurs sędziego piłki nożnej 2024!!!

Informujemy wszystkich, którzy chcą zostać sędzią piłki nożnej, że KmS Nowy Sącz prowadzi stały nabór kandydatów na kurs sędziowski .

Kurs rozpocznie się 16 lutego o godz. 18.00 i potrwa do połowy marca. Spotkania będą się odbywać 2 razy w tygodniu: w piątki o 17 lub 18 i soboty o 10. Każde spotkanie potrwa 1-2 godziny.

Szczegółowy plan kursu przedstawiony zostanie na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.

Zainteresowanych przystąpieniem do kursu prosimy o wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną ankiety kandydata na adres: komisjasedziowska@gmail.com

 Niezbędne dokumenty, jakie powinni dostarczyć kandydaci na spotkanie organizacyjne:

1. Ankieta kurs sędziowski
2. Podanie oraz klauzula
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania, jako warunek do dopuszczenia kandydata do egzaminu kondycyjnego (należy przynieść oryginał oraz kopię na egzamin kondycyjny w marcu);
4. Oświadczenie o niekaralności.
5. Dokument (kserokopia) określający minimum średni poziom wykształcenia – w przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole średniej);
7. Zgoda opiekuna na udział w kursie (dotyczy kandydatów między 16-18 rokiem życia).
8. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.
9. Dwie aktualne fotografie (podpisane);

 Minimalny wiek kandydata – ukończone 16 lat.

Po zakończeniu kursu uczestnicy przystąpią do egzaminu, który składa się z części pisemnej oraz kondycyjnej. Egzamin pisemny polega na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej kandydata nabytej w trakcie trwania kursu – test składający się z 30 pytań. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego, kandydat poddawany jest egzaminowi kondycyjnemu – test interwałowy.

Zaliczenie w/w egzaminów pozwala na rozpoczęcie pracy na boisku w charakterze sędziego piłki nożnej.

Kontakt do Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu:
e-mail: komisjasedziowska@gmail.com

 

OBEJRZYJ FILM PROMOCYJNY „ZOSTAŃ SĘDZIĄ”


JAK WYGLĄDA PRACA SĘDZIEGO


ZOBACZ JAK PRACUJE SZYMON MARCINIAK obecnie najlepszy polski sędzia!