Zebranie plenarne odbędzie się w czwartek o godz. 18

Przypominamy, że zebranie plenarne odbędzie się w najbliższy czwartek (tj. 26.10) na obiekcie KS Helena Nowy Sącz o godz.: 18.00. Wykład na temat: „Holding – zatrzymywanie przeciwnika” poprowadzi Pan Paweł Płoskonka z Tarnowa, obserwator szczebla centralnego.

Terminy zebrań plenarnych są zgodne z planem szkolenia na daną rundę. Sędziowie mają obowiązek znać plan szkolenia i się do niego stosować. Wszelkie zmiany terminów w stosunku do planu szkolenia będą ogłaszane na stronie internetowej.

Przypominamy, że obecność na zebraniu dla wszystkich sędziów jest OBOWIĄZKOWA!

Każda nieobecność nieusprawiedliwiona będzie wiązała się z obowiązkiem uiszczenia opłaty porządkowej w wysokości 50 zł. Nieobecność na zebraniu plenarnym może zostać usprawiedliwiona pod warunkiem, że:

  1. Usprawiedliwienie ma formę pisemną.
  2. Trzeba je nadesłać najpóźniej do momentu rozpoczęcia zebrania na adres: komisjasedziowska@gmail.com. Maile nadesłane po rozpoczęciu zebrania nie będą brane pod uwagę.
  3. Nieobecność może zostać usprawiedliwiona:

a) z powodu choroby (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od pracodawcy lub ze szkoły),
c) w drodze wyjątku nagłymi wypadkami losowymi. Takie usprawiedliwienie będzie rozpatrywał zarząd KmS po przedstawieniu potwierdzenia powodu absencji.

Zachęcamy do licznego i aktywnego uczestnictwa w spotkaniu!