Komunikat Zarządu Komisji Sędziowskiej

Komunikat z  posiedzenia Zarządu Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu dnia 03.11.2017

Na swoim posiedzeniu Zarząd Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu podjął następujące decyzje:

1. Zweryfikowano nieobecności na zebraniach  plenarnych w dniu 28.09.2017 r. oraz 26.10.2017 r. Sędziowie którzy nie usprawiedliwili swojej nieobecności, usprawiedliwienie nie spełniało wymogów regulaminowych lub było niekompletne (pomimo wezwania do jego uzupełnienia):

 • Duda Szymon (październik)
 • Hojniak Maciej (październik)
 • Kawalec Marcin (październik)
 • Marcisz Maciej (październik)
 • Mróz Witold (wrzesień)
 • Tokarczyk Przemysław (wrzesień)
 • Wysowski Piotr (wrzesień)
 • Zaczyk Oskar (wrzesień)

Brak usprawiedliwienia nieobecności na zebraniu plenarnym skutkuje wniesieniem opłaty na rzecz KFD w wysokości 50 zł do referenta finansowego Marcina Ogórka (najpóźniej do dnia kolejnego zebrania plenarnego).

2. Rozpatrzono sprawę dotyczącą kol. Michała Jabłońskiego, który na meczu Helena Nowy Sącz – Sokół Stary Sącz przebywał w strefie technicznej drużyny Sokoła i komentował decyzje sędziowskie. Zarząd postanowił odsunąć kolegę od obsady do końca rundy jesiennej 2017.

3. Zbyt późne wprowadzanie sprawozdań do systemu Extranet – mimo kilkakrotnego zwracania uwagi na zbyt późne wprowadzanie przez niektórych sędziów sprawozdań do systemu Extranet dnia 25.10 br. Wydział Gier OZPN Nowy Sącz przedstawił listę sędziów, którzy po raz kolejny zalegają ze sprawozdaniami. Według tabeli opłat KFD za nieterminowe wypełnienie sprawozdania w Extranecie sędziowie zobowiązani są wnieść opłatę porządkową w kwocie 20 zł. Są to:

 • Białas Bartłomiej (2 sprawozdania – 40 zł) 
 • Hojniak Maciej (4 sprawozdania – 80 zł) 
 • Smoleń Artur (4 sprawozdania – 80 zł)

4. Dodatkowy egzamin poprawkowy dla sędziów klasy “B” we wrześniu – Zarząd zdecydował, aby zwolnić z opłaty za ten egzamin sędziów, którzy w nim uczestniczyli.

5. Komisja Sędziowska w Nowym Sączu rozpoczęła promocję zimowego kursu sędziowskiego. Plakaty zostały rozprowadzone do klubów piłkarskich na terenie Sądecczyzny, w najbliższym czasie trafią również do szkół średnich oraz uczelni wyższych.

6. Obecności na zebraniach plenarnych – po raz kolejny przypominamy, że każdy sędzia podlega szkoleniu. Polega ono m.in. na uczestnictwie w zebraniach. Tych cotygodniowych, a w szczególności comiesięcznych plenarkach, na których jest wykład. Pomimo wcześniejszych apeli do sędziów frekwencja na zebraniach plenarnych nadal nie jest zadowalająca. Dotyczy to przede wszystkim jednej grupy sędziów, którzy przebywają na miejscu ale co miesiąc przesyłają usprawiedliwienia. Z tego powodu Zarząd podejmie kroki w celu jej zwiększenia.

7. Kadra szkoleniowa – od rundy wiosennej sezonu 2017/2018 będzie reaktywowana Kadra szkoleniowa. Uczestnictwo w kadrze będzie dobrowolne. Opiekunem kadry bez zmian pozostaje referent szkolenia Krzysztof Budnik a pomoc zaoferował członek zarządu Paweł Janus.

8. Nieodpowiedni ubiór sędziego podczas zawodów – Zarząd Komisji Sędziowskiej postanowił pisemnie upomnieć Kolegę Stanisława Kumora oraz Macieja Honiaka. Taki ubiór jaki zaprezentowali koledzy podczas prowadzenia zawodów jest nie do przyjęcia i wybiega poza dopuszczalne normy.

9. Uzupełnienie strojów sędziowskich – od początku rundy wiosennej sezonu 2017/2018 każdy sędzia, który nie posiada koszulki koloru żółtego (obowiązujący model adidasa 2014), zobowiązany jest do jej zakupu.

Sekretarz Komisji Sędziowskiej                                               Przewodniczący Komisji Sędziowskiej

          w Nowym Sączu                                                                           w Nowym Sączu

        (-) Hubert Kożuch                                                                          (-) Konrad Kolak