Wyrazy współczucia…

Zarząd Komisji Sędziowskiej wraz z bracią sędziowską składa na ręce kolegi Jurka Cetnarowskiego oraz jego rodziny szczere wyrazy współczucia z powodu śmieci taty.

Łączymy się  w zadumie i  wspieramy Cię w tych ciężkich i trudnych dla Ciebie chwilach.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 10 listopada (tj. piątek) o godz. 14.00 w Bazylice św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grybowie, po którym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żałobie rodzina.

Śmierć nie jest kresem naszego istnienia…

Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach…

Albowiem oni to dalej my…

A nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia.