Cotygodniowe zebranie – piątek godz. 19:00

Uprzejmie informujemy, że pierwsze cotygodniowe spotkanie sędziów zrzeszonych w Komisji Sędziowskiej w Nowym Sączu odbędzie się w piątek o godz. 19:00 na obiekcie Instytutu Kultury Fizycznej, PWSZ w Nowym Sączu, ul. Kościuszki 2, po egzaminach poprawkowych sędziów kl. B oraz pozostałych.

Przypominamy, że na spotkaniu będą zbierane opłaty za licencje sędziowskie w sezonie rozgrywkowym 2018/2019. 

Termin ten jest ostateczny.

Nieuregulowanie opłaty będzie skutkować wstrzymaniem w obsadzie sędziego.