Komunikat nr 2/2018 i nr 3/2018 Zarządu Komisji Sędziowskiej

Komunikat nr 2/2018 z posiedzenia Zarządu KmS z dnia 6.06.2018

 1. Podjęto decyzję o dofinansowaniu dla sędziów chcących zakupić chorągiewki asystenta. Zarząd zrobi zbiorowe zamówienie w rundzie jesiennej.
 2. Zarząd rozważy pomysł zbiorowego zakupu ortalionów w rundzie jesiennej.
 3. Po informacjach jakie spłynęły do Zarządu KmS przekazano do wyjaśnienia sprawy: niekoleżeńskiego zachowania na forum publicznym oraz ewentualnej ingerencji w protokół egzaminacyjny na wiosennych egzaminach klasy B.
 4. Zweryfikowano usprawiedliwienia nieobecności na zebraniach plenarnych w kwietniu i maju. Sędziowie którzy zostali obciążeni opłatą KFD: Jan Tokarczyk, Przemysław Tokarczyk, Sławomir Radzik, Jerzy Cetnarowski, Bogusław Bożek, Sromek Damian.

 

Komunikat nr 3/2018 z posiedzenia Zarządu Komisji Sędziowskiej w dniu 24.08.2018

 1. Przyjęto regulamin klasyfikacji sędziów klasy B oraz sędziów przynależnych do KmS w Nowym Sączu na obecny sezon. Zostanie opublikowany po zatwierdzeniu go przez Zarząd OZPN.
 2. Zweryfikowano listę sędziów, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów licencyjnych na sezon rozgrywkowy 2018/2019 lub nie dokonali wpłaty.
 3. Zweryfikowano usprawiedliwienia nieobecności na zebraniu plenarnym w czerwcu. Sędziowie którzy zostali obciążeni opłatą KFD: Sobczak Kamil, Kawalec Marcin.
 4. Zebrania oraz dystrybucja delegacji nadal będą odbywać się w piątki w Samochodówce. Ze względu na dużą ilość delegacji jakie nie schodzą na zebraniach lub pozostają na Zarząd KmS będzie monitorował odbiór delegacji przez sędziów. Przypominamy koleżankom i kolegom, że jeśli referent obsady wystawi delegację na mecz, to każdy sędzia ma obowiązek ją odebrać. Jeśli sytuacja się nie poprawi to zostaną podjęte kolejne działania.
 5. Ze względu na trudność w obsadzie niektórych meczów w dni powszednie podjęto decyzję o utworzeniu grupy na Whatsappie, która ma pomóc referentowi w doborze sędziów. Apelujemy do wszystkich sędziów, którzy nie korzystają jeszcze z tej aplikacji aby ją zainstalowali. Grupy założone przez nas wcześniej działają prężnie i są platformą szybkiej wymiany informacji.
 6. Zakończono wyjaśnianie spraw niekoleżeńskiego zachowania na forum publicznym oraz ingerencji w protokół egzaminacyjny na wiosennych egzaminach klasy B podjętej na poprzednim Zarządzie. Decyzja: wpłata na rzecz KFD po 100 zł do końca września przez 2 sędziów.
 7. Przyznano nagrody za zabawę w Typer Mistrzostw Świata 2018. Piotr Lenar – chorągiewki sędziowskie B+D, Wacław Gargula zwolniony z KFD, Szymon Duda – koszulka New Balance.
 8. Opracowano zasady akcji zakupu chorągiewek sędziowskich: dobrowolność zakupu przez sędziów, chorągiewki obrotowe B+D, dofinansowanie w wysokości 50% wartości sprzętu dla wszystkich sędziów zrzeszonych w KmS Nowy Sącz, którzy nie zalegają z opłatami wobec Komisji. Zostanie przeprowadzona w rundzie jesiennej przez wyznaczone osoby.
 9. Zarząd skonsultuje z sędziami i zbada zainteresowanie pomysłem zakupu ortalionów.