Zebranie plenarne – piątek 7.09 godz. 18 oraz kolportacja Przepisów Gry

Informujemy wszystkich naszych sędziów, że pierwsze w tym sezonie zebranie plenarne odbędzie się w najbliższy w piątek (7 września) o godzinie 18:00 w Samochodówce.

Tematem szkolenia będzie:- „Przedstawienie istotnych zapisów w Regulaminach oraz zmian w Przepisach Gry”

Spotkanie poprowadzi Pan Antoni Ogórek, wiceprezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

Na zebraniu do nabycia będzie najnowsze wydanie Przepisów Gry. Każdy sędzia ma obowiązek się w nie zaopatrzyć. Cena 12 zł.

Przypominamy, że obecność na zebraniu plenarnym jest  OBOWIĄZKOWA. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona będzie wiązała się z obowiązkiem uiszczenia opłaty porządkowej w wysokości 50 zł. Nieobecność na zebraniu plenarnym może zostać usprawiedliwiona pod warunkiem, że:

  1. Usprawiedliwienie ma formę pisemną.
  2. Trzeba je nadesłać najpóźniej do momentu rozpoczęcia zebrania na adres: komisjasedziowska@gmail.com. Maile nadesłane po rozpoczęciu zebrania nie będą brane pod uwagę.
  3. Nieobecność może zostać usprawiedliwiona:

a) z powodu choroby (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od lekarza lub L4),
b) pracą lub szkołą w terminie zebrania (trzeba załączyć do maila zaświadczenie od pracodawcy lub ze szkoły),
c) w drodze wyjątku nagłymi wypadkami losowymi. Takie usprawiedliwienie będzie rozpatrywał zarząd KmS po przedstawieniu potwierdzenia powodu absencji.

Zachęcamy do licznego i aktywnego uczestnictwa w spotkaniu!