Zarząd KS MZPN Podokręg Nowy Sącz przedkłada plan egzaminów wiosennych dla sędziów klasy „A” i „B” oraz kursantów.

Zarząd KS MZPN Podokręg Nowy Sącz wyznaczył na dzień 19.03.2022r. (sobota) egzaminy dla sędziów klasy A i B oraz kursantów, które odbędą się w Nawojowej.

Plan egzaminów:

08:30-09:00  (stadion sportowy w Nawojowej).

Rejestracja uczestników

– weryfikacja aktualnych kart zdrowia oraz oświadczeń 

– wydawanie numerów startowych

09:00-09:30

Egzamin teoretyczny dla sędziów kl. A i B – grupa II

09:00-09:50

Egzamin kondycyjny dla sędziów kl. A i B oraz kursantów – grupa I

10:00-10:30

Egzamin teoretyczny dla sędziów kl. A i B oraz kursantów – grupa I

10:00-10:30

Egzamin kondycyjny dla sędziów kl. A i B – grupa II

Przypominamy wszystkim uczestnikom o obowiązku posiadania aktualnej karty zdrowia w oryginale do wglądu oraz kopi którą przekazujemy do akt sędziowskich (sędziowie do 23 roku życia), bądź oświadczenia o stanie zdrowia (sędziowie powyżej 23 roku życia).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu będzie również uregulowanie wszystkich zaległości finansowych KFD u kol. Pawła Janusa oraz Fundacji KSP u pana Zbigniewa Gawrysia.

Oświadczenie Sędziego_Egzamin 19.03.2022 r._+runda wiosenna 2022