Zarząd KS MZPN Podokręg Nowy Sącz przedkłada plan egzaminów wiosennych dla sędziów klasy „O” i „A”

Zarząd KS MZPN Podokręg Nowy Sącz wyznaczył na dzień 18.03.2023 r. (sobota) egzaminy dla sędziów klasy „O” (Nowy Sącz/Gorlice) i „A” (Nowy Sącz), które odbędą się w Nawojowej.

Plan egzaminów:

09:00-09:30  (stadion sportowy w Nawojowej).

Rejestracja uczestników

– weryfikacja aktualnych kart zdrowia  

– wydawanie numerów startowych

kl. „A”

9:30 – test pisemny

10:30– egzamin kondycyjny (bieżnia)

kl. „O”

9:30 – egzamin kondycyjny (bieżnia)

10:30– test pisemny

Komisja egzaminacyjna:

Brożek Stanisław – przewodniczący,

Janus Paweł, Klimek Bogusław, Pyznar Waldemar, First Damian, Grądalski Kamil,  Przybyłowicz Przemysław, Mituś Dawid, Smoleń Artur, Dyrek Kacper, Horowski Jan, Olchawa Szymon.

Przypominamy wszystkim uczestnikom o obowiązku posiadania aktualnej karty zdrowia w oryginale do wglądu oraz kopi którą przekazujemy do akt sędziowskich.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu będzie również uregulowanie wszystkich zaległości finansowych KFD u kol. Pawła Janusa oraz Fundacji KSP u kol. Witolda Mroza.