Plan egzaminów poprawkowych klasy O i A 31.03.2017

Plan egzaminów:

16:15 – zbiórka (rejestracja uczestników) – Zespół Szkół Samochodowych ul. Rejtana 18 Nowy Sącz.

Wszyscy sędziowie obowiązkowo powinni posiadać oryginał karty zdrowia oraz jej kopię potrzebną do akt sędziego.

Prosimy również sędziów, którzy zgłaszali swoje usprawiedliwienie z I terminu aby posiadali ze sobą oryginał swojego zaświadczenia oraz kopię.

16:30 – 17:00 – Egzamin teoretyczny sędziów klasy O i A.

17:30 – 18:00 – Egzamin kondycyjny sędziów klasy O i A grupa starsza (obiekt PWSZ ul. Kościuszki 2 Nowy Sącz).

18:15 – 18:45 – Egzamin kondycyjny sędziów klasy O i A grupa młodsza (obiekt PWSZ ul. Kościuszki 2 Nowy Sącz).

19:00 – Ogłoszenie wstępnych wyników.

Bardzo prosimy wszystkich kolegów o sztywne przestrzeganie planu, gdyż ustalone godziny zależne są od wynajęcia szkoły oraz stadionu.

Przypominamy:

  • minimum zaliczeniowe testu teoretycznego to 24pkt
  • czasy dla egzaminu kondycyjnego – grupa młodsza 15/20, grupa starsza 17/20
  • II termin egzaminu jest terminem ostatecznym, zarówno dla sędziów, którzy poprawiają egzamin jak i dla tych, którzy mają przywrócony I termin.